ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ POLYCOAT

Όραμα της POLYCOAT είναι να αποτελεί μία επιχείρηση διεθνών προδιαγραφών με ηγετική θέση στην ελληνική αγορά κατασκευής βιομηχανικών δαπέδων.

Οι στόχοι της πολιτικής μας είναι:       

 • Η πλήρης ικανοποίηση των πελατών μας με την πρώτη φορά.
 • Η κατασκευή δαπέδων υψηλής ποιότητας με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις απαιτήσεις των πελατών και τις ανάγκες της αγοράς.
 • Η κατασκευή δαπέδων τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τα παραπάνω τεχνικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για την επίτευξη των στόχων δεσμευόμαστε στις παρακάτω αρχές:

 • Χρήση αξιόπιστων υλικών υψηλής ποιότητας που προέρχονται από καταξιωμένους προμηθευτές.
 • Χρήση αξιόπιστου εξοπλισμού κατάλληλου για την κατασκευή των δαπέδων.
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων κατασκευής και διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων των συνθηκών που επηρεάζουν την ποιότητα των δαπέδων μας.
 • Στελέχωση με έμπειρο προσωπικό και συνεχής και εξειδικευμένη εκπαίδευσή του.
 • Διαρκής μέτρηση και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε.
 • Εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008, του συστήματος ποιότητας και όλων των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία μας.
 • Διαρκής μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

    

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ

 • Είμαστε οι ειδικοί στα ρητινικά δάπεδα με το μόνιμο προσωπικό

  της εταιρείας να διαθέτει πέιρα άνω των 20 ετών.

 • Η Εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας

  ISO 9001 από τον γερμανικό φορέα TUV NORD, από το 2010.

 • Εμπειρία σε έργα που φτάνουν

  το ένα εκατομμύριο (1.000.000 m2) τετραγωνικά μέτρα.