«Οι ειδικοί των δαπέδων» λόγω εμπειρίας:

Σήμερα το 2024, διαθέτουμε 30 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή εξειδικευμένων τεχνικών έργων και πιο ειδικά ρητινικών δαπέδων.

Είμαστε «Οι Ειδικοί» στα ρητινικά δάπεδα και το μόνιμο προσωπικό της εταιρείας διαθέτει πολυετή πείρα (άνω των 18 ετών) στο αντικείμενο.

Διαθέτουμε όλον τον απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως ειδικές φρέζες δαπέδων, σφαιριδιοβολή κλειστού κυκλώματος αμερικανικής τεχνολογίας (Goff), ειδικές φρέζες δαπέδων, επαγγελματικές ηλεκτρικές σκούπες, ειδικούς μίκτες ρητινούχων υλικών, ελικόπτερο ειδικό για ρητινοκονιάματα, περιστροφικά τριβεία, και πλήθος μικρο-εργαλείων.

Η δέσμευσή μας στην ποιοτική κατασκευή, μας οδήγησε να προμηθευτούμε και να χρησιμοποιούμε
κατά την διαδικασία της κατασκευής, ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης της υγρασίας του υποστρώματος των περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία, σημείο δρόσου, κλπ)
και να διατηρούμε τις μετρήσεις στα ημερολόγια έργου για τουλάχιστον δέκα χρόνια.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι από τα καλύτερα της αγοράς τα οποία προμηθευόμαστε στις καλύτερες δυνατές τιμές, λόγω μακροχρόνιων συνεργασιών, εμπιστοσύνης, ποσότητας και τρόπου πληρωμής.

Συνδυάζουμε την χρήση σύγχρονων μεθόδων και υλικών (τεχνογνωσία) με εξειδικευμένα μηχανήματα (μηχανολογικός εξοπλισμός), αλλά κυρίως το ειδικό μόνιμο τεχνικό προσωπικό (ανθρώπινο δυναμικό) και την συνεχή εκπαίδευσή του (στην Ελλάδα και στην Ευρώπη) σε νέα υλικά και τεχνικές. Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι το 2010, πρώτοι από όλους, αξιωθήκαμε το πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001.

Επιλογή μας παραμένει πάντα η ποιότητα από την πρώτη επαφή και την κατασκευή αλλά και μετά, στην επισκευή και στην συντήρηση των έργων που αναλάβαμε.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω επιλογών είναι η αναγνώριση, μέτρο της οποίας αποτελεί και το μακροσκελέστατο πελατολόγιο.

Μέχρι σήμερα, έχουμε εκτελέσει εκατοντάδες έργα σε όλη τη χώρα τα οποία πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο (1.000.000 m2) τετραγωνικά μέτρα.

Το όραμά μας και ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας και την ηγετική θέση στην κατασκευή ρητινικών δαπέδων που έχουμε κατακτήσει.

Συνεχίζοντας να μας προτιμάτε για την επένδυση των δαπέδων σας, σύντομα θα ξεπεράσουμε το ένα εκατομμύριο (1.000.000 m2) τετραγωνικά μέτρα.

Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ

  • Είμαστε οι ειδικοί στα ρητινικά δάπεδα με το μόνιμο προσωπικό

    της εταιρείας να διαθέτει πέιρα άνω των 20 ετών.

  • Η Εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας

    ISO 9001 από τον γερμανικό φορέα TUV NORD, από το 2010.

  • Εμπειρία σε έργα που φτάνουν

    το ένα εκατομμύριο (1.000.000 m2) τετραγωνικά μέτρα.