Θερμομόνωση κτιρίων

Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη των οικοδομικών υλικών σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους θέρμανσης-ψύξης των κτιρίων οδήγησε στην ανάπτυξη συστημάτων θερμικής προστασίας των κτιρίων από την εσωτερική ή την εξωτερική τους πλευρά (θερμοπρόσοψη).

Τα συστήματα αυτά προσφέρουν σημαντικότατη εξοικονόμηση στον κλιματισμό του κτιρίου (έως 60% σύμφωνα με μελέτες ειδικών) που σημαίνει ότι η επένδυση αποσβένεται σε λίγα (4-8) χρόνια ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής παρέχοντας περιβάλλον υγιεινής διαβίωσης.

Μπορεί να τύχουν κρατικής επιδότησης (π.χ. πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον») και συμβάλουν καθοριστικά στον υπολογισμό του ενεργειακού πιστοποιητικού του κτιρίου.

Συνήθως τοποθετούνται εξωτερικά του κτιρίου σε πάχος από επτά έως δώδεκα εκατοστά και αποτελούνται από πολλές στρώσεις υλικών. Το κύρια θερμομονωτικά υλικά είναι: διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη, ή υαλο-βάμβακας, ή πετροβάμβακας, ή φελός, κλπ.

Τα συστήματα αυτά είναι δοκιμασμένα και χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη και τον κόσμο για πάνω από 45 χρόνια.

Παράδειγμα πολυστρωματικού θερμομονωτικού συστήματος

thermomonosi

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ

  • Είμαστε οι ειδικοί στα ρητινικά δάπεδα με το μόνιμο προσωπικό

    της εταιρείας να διαθέτει πέιρα άνω των 18 ετών.

  • Η Εταιρεία διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας

    ISO 9001 από τον γερμανικό φορέα TUV NORD, από το 2010.

  • Εμπειρία σε έργα που φτάνουν

    το ένα εκατομμύριο (1.000.000 m2) τετραγωνικά μέτρα.